Wizytacja J.E.Ks.Bp Teofila Wilskiego
Dodane przez Esfares dnia Czerwiec 13 2013 14:04:08

Wizytacja J.E.Ks.Bp Teofila Wilskiego

W miniony wtorek przeżywaliśmy pierwszą od powstania Parafii Wizytację Pasterza ks. bpa Teofila Wilskiego


Rozszerzona zawartość newsa


Pamiątkowy wpis Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Teofila Wilskiego

W miniony wtorek przeżywaliśmy pierwszą od powstania Parafii Wizytację Pasterza ks. bpa Teofila Wilskiego.

To wydarzenie łączyło się nierozerwalnie z uroczystością udzielenia sakramentu bierzmowania.
Wizytacja rozpoczęła się krótką modlitwą ks. biskupa ze wspólnotą klasztorną w kościele, następnie ks. bp udał się do Zespołu Gimnazjum i ZSZ w Kobylinie. Tam po przywitaniu przez młodzież i dyrekcję szkoły uczestnicy wzięli udział w części artystycznej spotkania. Ks. bp w swoim przemówieniu odniósł się do słów powitania Pani Dyrektor Katarzyny
i wyraził słowa uznania za wychowywanie młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Po krótkiej modlitwie odbyło się spotkanie przy kawie z nauczycielami. Kolejnym punktem programu wizyty biskupa były odwiedziny chorych. Biskup odwiedził najmłodszego chorego parafianina i najstarszą parafianką. W godzinach popołudniowych odbyło się w kościele specjalne nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących potomstwa. Po spotkaniu
z najmłodszymi nastąpiło spotkanie z przedstawicielami grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Delegacja Parafialnej Rady Duszpasterskiej powitała ks. bpa i wręczyła mu różaniec z obrazem z Ziemi Świętej. Podczas tego spotkania zostały przedstawione wszystkie grupy. Następnie ks. bp podjął dialog z zebranymi i wyraził swoją wdzięczność za tak aktywną pracę przy parafii jako wzór godny naśladowania!
Ostatnim punktem wizytacji była Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania - tak ważnego momentu w życiu młodych ludzi. Duch Św. umocnił młodzież przyjmującą ten sakrament, aby wiarę swą mężnie wyznawała, broniła jej i według niej żyła. Sakrament bierzmowania w tym dniu przyjęło 16 osób. Podczas tej uroczystej Mszy św. ks. bp poświęcił nowy sztandar Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i krzyże z Betlejem przywiezione z ostatniej pielgrzymki do Ziemi Świętej jako dar dla bierzmowańców. Po homilii ks. bp odniósł się do sprawozdania z działalności parafii i wyraził swoje zadowolenie z funkcjonowania naszej parafii. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna z racji Oktawy Bożego Ciała. Następnie razem ze wspólnotą klasztorną i kapłanami
z dekanatu ks. bp udał się na wspólny posiłek, który zakończono modlitwą brewiarzową w kościele. Ostatnim punktem wizyty biskupa było podpisanie ksiąg i kronik parafialnych w biurze parafialnym. Teraz czekamy na dekret powizytacyjny, który będzie wkrótce odczytany lub podany w Informatorze Parafialnym.
Wizytacja kanoniczna jest przeprowadzana w każdej parafii diecezji z reguły co 5 lat i podlegają jej wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno- gospodarczego. Obecnie przeprowadzane wizytacje są kontynuacją tradycji wczesnochrześcijańskich, kiedy to wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie.
W tym dniu w sposób szczególny każdy mógł doświadczyć wspólnoty Kościoła gromadząc się z następcą Apostołów. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przegotowania do wizyty biskupa. Tym, którzy wspierali to ważne wydarzenie w parafii swoją modlitwą i ofiarą. Bóg zapłać
o. Serafin Sputek - proboszcz