Parafia Matki Bożej przy Żłóbku
25 Styczeń 2020 17:59
Parafia
Strona Główna
Ogłoszenia Parafialne
Informacje o Parafii
Msze Święte
Nabożeństwa
Spowiedź
Modlitwy
Newsy
Linki
Kontakt
Klasztor Kobylin
Wspólnota
Postulat
Historia
Kalendarium
Sakramenty
Chrzest Święty
Pokuta
Eucharystia
Bierzmowanie
Kapłaństwo
Małżeństwo
Namaszczenie Chorych
Grupy parafialne
FZŚ
Domowy Kościół
Ministranci
Młodzież Franciszkańska
Rada Parafialna
Schola
Zespół Charytatywny
Żywy Różaniec
Podwórkowe Koło Różańcowe
Święci franciszkańscy
Franciszek
Antoni
Klara
Rok Wiary
List Apostolski
Duchowa adopcja na odległość
Księga Trzeźwości
Peregrynacja Różańca
Kontakt
Administrator
Ojciec Proboszcz
Kronika wydarzeń
2012
2013
Kalendarium
KALENDARIUM

Klasztoru OFM w Kobylinie i Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku

1453 – przybycie do Krakowa Jana Kapistrana, do Zakonu Braci Mniejszych wstępuje Jan Wierzbięta Kobyliński przyjmując imię zakonne br. Klimak.
1456 – 20 marca o. Filip i br. Klimak otrzymują od właścicieli Kobylina akt fundacji kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny przy Żłóbku oraz klasztoru.
1460 – wikariusz prowincji o. Gabriel z Werony akceptuje utworzenie konwentu Braci Mniejszych Regularnej Obserwacji w Kobylinie jako szóstego w Wielkopolsce i pierwszego w archidiecezji gnieźnieńskiej.
1477 – 23 lutego w kryptach klasztornych zostaje pochowany w opinii świętości Gwardian klasztoru o. Justyn magister sztuk wyzwolonych.
1463 – 1 września Prymas Polski, Arcybiskup Jan Sprowski zatwierdza fundację klasztoru OFM w Kobylinie.
XV w. – pod koniec wieku zostaję wybudowany murowany kościół (obecne prezbiterium) oraz rozplanowany klasztor.
1491 – Mikołaj i Wojciech Kobylińscy nadają zgromadzeniu Tercjanek franciszkańskich w Kobylinie dwa ogrody sąsiadujące z gruntami klasztoru.
1499 – zostaje konsekrowany nowy, murowany kościół pw. N.M.P. przy Żłóbku wraz z głównym ołtarzem.
XVI w. – do uprzednio wybudowanego kościoła dobudowane zostaje nawa oraz zostają wzniesione zabudowania klasztorne.
1502, 1514, 1526 i 1665 – w Kobylinie na pewno odbywały się Kapituły Prowincji OFM, co świadczy o wysokiej pozycji konwentu kobylińskiego w strukturach zakonu.
1519 – 20 października w krypcie kościoła pochowany został właściciel Kobylina, mąż stanu, wojewoda kaliski Jerzy Konarski.
1556 – zatarg zakonników z właścicielem dóbr kobylińskich Janem Konarskim o udzielenie schronienia i nie wydawanie pod sąd zakonny zbiegłego z klasztoru w Pleszewie Franciszkanina. Zatarg zakończył się ugodą.
1597 – utworzenie przy kościele klasztornym Bractwa św Anny posiadającego pisany statut obowiązujący „w Koronie i w Litwie”, do którego Protektorem był od 1704 r. Król Polski Stanisław Leszczyński.
1599 – w kryptach pod kościołem pochowany zostaje kasztelan kaliski, mąż stanu i zasłużony żołnierz, dziedzic Kobylina Jan Konarski jako ostatni z rodu po mieczu.
1604 – przy kościele klasztornym zostaje utworzone bractwo „Paska św. Franciszka” do którego należeli przede wszystkim mieszczanie.
1621 – staraniem gwardiana o. Antoniego Zamojskiego zostaje wybudowana przy kościele kaplica św. Marii Magdaleny. Z darowizny p. Jutrosińskiego zakupione zostają pierwsze organy.
1654 – przy kościele klasztornym zostaje utworzone bractwo „Niepokalanego Poczęcia N.M.P.” którego członkowie byli min. Obowiązani do codziennego odmawiania „koronki”, a podczas procesji obraz N.M.P. mogły nosić tylko dziewice.
1656 – klasztor zostaje złupiony i podpalony przez oddział niemiecki w służbie szwedzkiej dowodzony przez niejakiego Wrzeszczowic.
1658 – staraniem Gwardiana o. Franciszka zostaje zakupiony dzwon.
1659 – po odbudowaniu zostaje poświęcony przez biskupa poznańskiego ołtarz główny i dwa ołtarze boczne w kościele.
1661 – w krypcie pod kościołem zostaje pochowany Samuel ze Skrzypny Twardowski jedna z najbardziej znanych postaci Ziemi Kobylińskie, poeta baroku i zasłużony żołnierz, dzierżawca dóbr kobylińskich zamieszkujący w Zalesiu Wielkim.
1676 – 17 kwietnia w krypcie pod kościołem zostaje pochowany zmarły w wieku 42 lat Zygmunt Twardowski zasłużony żołnierz, uczestnik wojny z kozakami i poselstwa Stanisława Czarnieckiego do Danii, dzierżawca Targoszyc.
1682 – przy kościele klasztornym zostaje utworzone bractwo „Św. Antoniego Padewskiego”’
1686 – do Bractwa św. Anny przy kościele klasztornym przystępuje właściciel Kobylina Bogusław Leszczyński.
1690 – 6 listopada zostaje pochowana w krypcie rodzinnej pod kościołem kasztelanowa nakielska, dziedziczka Smolic Anna z Choyna Rogalińska której barokowy, wykonany na blasze portret trumienny zachował się w zbiorach klasztoru.
1705 – w klasztorze zostaje zakwaterowany oddział szwedzkiej kawalerii, sojuszników Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wojnie Północnej. Klasztor tak jak i całe miasto ponosi ciężar stacjonowania tu przez rok garnizonu wojskowego.
1706 – lektor (późniejszy gwardian) Kapistran Szyciecki „bronił konwentu i ludzi dniem i nocą ciemiężonych” przez przemieszczające się oddziały walczących ze sobą wojsk.
1709 – oddziały rosyjskie dowodzone przez pułkownika (generała) Szulca, pustoszący dobra Leszczyńskich w Wielkopolsce złupiły wszystkie kobylińskie kościoły oraz klasztor.
1709 – w sierpniu przez trzy dni zatrzymał się w Kobylinie podążając objąć w Warszawie tron Polski Król August III Mocny. Miejscem postoju króla i dworu był z dużym prawdopodobieństwem klasztor.
1719 – staraniem Gwardiana o. Kapistrana Szycieckiego zostaje wzniesiona drewniana dzwonnica przy klasztorze do której przeniesiono dzwony z kościoła i zakupiono jeden dodatkowy św. Antoniego.
1726 – w kruchcie kościoła zostają zamontowane dwuskrzydłowe drzwi przyozdobione płaskorzeźbami przedstawiającymi św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu nieznanego autorstwa.
1734 – w gospodarstwie przyklasztornym zostaje uruchomiony browar.
1744 – w kościele zostaje wybudowany nowy ołtarz główny (istniejący do chwili obecnej) za 1660 złotych.
1759 – zakończono budowę sklepienia nawy.
1760 – wybudowany zostaje nad wejściem chór, ambona i sześć ołtarzy bocznych.
1762 – gwardian o. Archanioł Miastkowski zamówił u mistrza Kazimierza Kowalskiego budowę organów na chórze za 6000 złotych.
1772 – 1 kwietnia żołnierze pruscy walczący z siłami Konfederacji Barskiej grabią z klasztoru wszelkie cenniejsze rzeczy, których nie zdołano ukryć, oraz żywność i paszę.
1792 – ostatni zapis w kronice klasztornej przed kasatą.
1836 – po śmierci Gwardiana o. Marcelego Radońskiego klasztor zostaje zamknięty. Kościół zostaje przekazany proboszczowi parafii Św. Stanisława, a zabudowania klasztorne władze pruskie wykorzystują na cele komunalne. Biblioteka licząca ponad 2000 woluminów w tym około 200 cennych rękopisów zostaje przejęta przez Prusaków. Cenniejsze woluminy przewiezione zostają do Biblioteki Królewskiej w Berlinie, a pozostałe rozproszone po różnych książnicach.
1883 – w kruchcie kościoła klasztornego umieszczona zostaje tablica poświęcona dwusetnej rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Był to akt szczególnego patriotyzmu i odwagi mieszkańców, wobec bezwzględnie realizujących politykę germanizacyjną władz pruskich.
1898 – data umieszczona na obudowie organów obok nazwiska organmistrza
W. Jurkowskiego świadcząca zapewne o przeprowadzonym remoncie lub konserwacji. 1925 – dekretem Archidiecezji Poznańskiej zostaje powołana parafia Narodzenia Pańskiego w Kobylinie, której siedzibą mają być budynki klasztorne. Parafia miała obejmować część miasta, oraz wsie Górkę i Białą Różę. Dekret nigdy nie został wprowadzony w życie.
1929 – 29 grudnia przy licznym udziale duchowieństwa diecezjalnego Prowincjał o. Ludwik Kasprzyk wprowadził do klasztoru ponownie oo. Franciszkanów. Gwardianem zostaje o. Barnaba Stokowy.
1931 – 8 września przy kobylińskim klasztorze rozpoczyna działalność Małe Seminarium oo. Franciszkanów (Collegium Seraphicum). Naukę na poziomie gimnazjum i liceum rozpoczęło w tym roku 74 uczniów.
1939 – 10 grudnia hitlerowskie władze okupacyjne wysiedlają zakonników do klasztorów na Dolnym i Górnym Śląsku. Kościół zostaje zamieniony w magazyn zbożowy, a klasztor wykorzystywany do celów komunalnych.
1940 – w marcu w budynku klasztoru rozpoczyna funkcjonowanie „Jugendlager fűr polnische Kinder” podlegający Ośrodkowi Selekcji Rasowej w Łodzi. Zostają tu przywiezione polskie dzieci ze zlikwidowanych sierocińców. Wyselekcjonowane dzieci były przeznaczane do naturalizacji w niemieckich rodzinach adopcyjnych. Los pozostałych jest nieznany. Ośrodek działał tu do 1943 roku.
1944 – w klasztorze funkcjonuje niemieckie gimnazjum ewakuowane z Berlina.
1945 – w Wielki Czwartek do klasztoru powraca o. Solan Ratajczyk, który w 1939 r. uniknął wywózki i przez całą okupację ukrywał się w pow. krotoszyńskim i ostrowskim prowadząc pracę duszpasterską. O. Solan przejmuje administrowanie klasztorem. Pierwsza msza zostaje odprawiona w lipcu „w niedzielę przed Porciunculi”.
1948 – w klasztorze rozpoczyna funkcjonować nowicjat.
1954 – władze komunistyczne wysiedlają zakonników z klasztoru i organizują tu ośrodek dla sióstr Elżbietanek wyrzuconych ze swoich zgromadzeń na Dolnym Śląsku w ramach tzw. „Akcji X 2”.
1956 – do klasztoru powracają Franciszkanie, w ramach liberalizacji polityki władz internowane siostry powracają do siebie. Ostatnia wyjeżdża z Kobylina w 1958 r.
1957 – w klasztorze rozpoczyna ponownie działalność kolegium serafickie tym razem pod nazwą Niższe Seminarium Duchowe oo. Franciszkanów.
1959 – w kościele zostaje zamontowany sprzęt nagłaśniający działający w oparciu o wzmacniacz 40 W.
1960 – rozpoczęto prace przy instalowaniu centralnego ogrzewania.
1962 – 19 lipca władze oświatowe PRL dokonują likwidacji kolegium serafickiego podając jako przyczyny decyzji nie uwzględnianie w procesie nauczania wychowania socjalistycznego, oraz złe warunki socjalno – bytowe. O zakłamaniu władz świadczyło, że jaszcze w tym samym roku w skrzydle, w którym działało kolegium umiejscowiono kobylińskie szkoły zawodowe.
1969 – w uzgodnieniu z pracownią konserwatora zabytków kościół zostaje przemalowany w jasnym złożeniu kolorystycznym.
1972 – potężna wichura zrywa blaszane pokrycie dachu dzwonnicy, zostaje ona poddana naprawie dopiero w 1974 r. Miedzianą blachę zastąpiono pokryciem z papy bitumicznej obniżając estetykę obiektu.
1974 – w południowym skrzydle klasztoru rozpoczyna działalność Muzeum Ziemi Kobylińskiej.
1975 – do klasztoru w Kobylinie zostaje czasowo przeniesiony nowicjat z Osiecznej. Podjęto pierwszą próbę zastąpienia dzwonów nagraniem magnetofonowym emitowanym przez wzmacniacz elektroakustyczny.
1977 – dla klasztoru zostaje zakupiony pierwszy samochód osobowy marki „Syrena 105”.
1993 – przeprowadzono całkowitą wymianę systemu centralnego ogrzewania kompleksu klasztornego. Na terenie przyklasztornym zostały odnalezione nagrobki ze zlikwidowanego przez hitlerowców w 1940 r. cmentarza żydowskiego w Kobylinie. Tablice te posłużyły następnie do utworzenia lapidarium przy ul. Grunwaldzkiej.
1994 – zostaje uporządkowany teren po przyklasztornym cmentarzu, a następnie zostały tu ustawione stacje drogi krzyżowej.
1997 – zostaje przeprowadzony kompleksowy remont poddaszy klasztoru w celu urządzenia ośrodka rekolekcyjnego. Wyremontowane i umeblowane pokoje zostają 27 września poświęcone przez biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę. W tym samym dniu poświęcona zostaje figura św. Franciszka ustawiona w centralnym punkcie uporządkowanego, zewnętrznego dziedzińca.
1999 – podjęto prace przy renowacji ołtarzy zmieniając ich kolorystykę. Prace musiano przerwać w lipcu 2002 roku po interwencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do tego czasu nową, atrakcyjną formę uzyskał ołtarz główny i cztery ołtarze boczne.
2002 – w klasztorze rozpoczyna działalność postulat.
2003 – wymieniona zostaje trudna w utrzymaniu drewniana podłoga klasztoru na posadzkę z płyt granitowych.
2005 – został zakupiony system tzw. elektronicznych dzwonów. Po stu latach, które minęły od zrabowania ich przez prusaków po raz pierwszy klasztorne dzwony wezwały wiernych na msze.
2006 – Ojciec Święty Benedykt XVI z okazjo jubileuszu 550 leci powstania kościoła i klasztoru w Kobylinie udziela Franciszkanom i wiernym apostolskiego błogosławieństwa.
2008 – Ordynariusz diecezji kaliskiej ks. bp Stanisław Napierała erygował Parafię pod wezwaniem Matki Bożej przy Żłóbku
2008 - ojciec Sobiesław Tomala, dotychczasowy gwardian zostaje pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii.
2010 - ojciec Serafin Sputek zostaje decyzją Ordynariusza diecezji kaliskiej ks. biskupa Stanisława Napierały i przy akceptacji władz zakonu wyznaczony drugim proboszczem parafii.
2011 – parafia przeżywa Peregrynację Kopii Obrazu Jasnogórskiego.
2011 - po raz pierwszy zostaje zorganizowany Kiermasz Adwentowy na dziedzińcu klasztornym.
2012 - podczas trwania obchodów Uroczystości Odpustowych ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli zostaje zorganizowany I Franciszkański Festyn Rodzinny.
2012 - rozpoczęcie renowacji kościoła i klasztoru. Pierwszym etapem jest remont frontonu kościoła.
2013 - parafia Matki Bożej przy Żłóbku przeżywa pierwszą Wizytację Kanoniczną, przeprowadzoną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Teofila Wilskiego. Wizytacja ta, łączyła się nierozerwalnie z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania i poświęceniem nowego sztandaru Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
2013 - ojciec Serafin Sputek decyzją Władz Zakonnych zostaje przeniesiony do Rybnika i mianowany proboszczem parafii Świętego Józefa Robotnika. Dotychczasowy Gwardian klasztoru, ojciec Ksawery Majewski zostaje trzecim proboszczem Parafii Matki Bożej przy Żłóbku.
Miasto i Gmina Kobylin
Franciszkanie Kobylin
Trzej Towarzysze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Statystyki
stat4u
471245 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie